mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

WhaleEx
Không bao gồmHigh Risk Sàn giao dịch phân quyềnGiao dịch chấmGiao dịch bằng đào
Liên kết:
telegramtwitter

Giới thiệu về WhaleEx

Giao dịch cá voi WhaleEx là giao dịch phân tán EOS và tầm nhìn là giao dịch phân cấp linh động nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng chỉ có giao dịch trao đổi trung tâm mới có thể bảo vệ tài sản của người dùng và không có khả năng làm điều xấu. WhaleEx đã tự mình phát triển một công cụ làm trung gian dưới đường dây TPS, là trung tâm đầu tiên trên thế giới ủng hộ việc khai thác mỏ trong các giao dịch mua lại. WhaleEx tập trung vào DAPP và người dùng trên hệ sinh thái EOS để đóng góp tích cực cho sự phát triển sinh thái của EOS.
đồng xu
$17,372,954.29USD
268.7 BTC
số lượng tiền tệ0
Cặp21
Asset Holdings
--USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
921
Thời gian đăng ký
--
xếp hạng toàn cầu
--
Địa chỉ nhà
Singapore