mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

ViteX
Cấp #68 Sàn giao dịch phân quyềnGiao dịch bằng đào
telegramtwitter

Giới thiệu về ViteX

Về ViteX, ViteX là một trao đổi phi tập trung dựa trên sự phát triển chuỗi công khai VITE. Đây là một cảnh hạ cánh cho các ứng dụng phi tập trung. ViteX mở bốn thị trường giao dịch mã thông báo cơ bản, đó là VITE, BTC, ETH và tiền tệ ổn định bằng đô la Mỹ. ViteX sẽ phát hành mã thông báo riêng của mình-VX. Mã thông báo VX có thể được lấy miễn phí chỉ khi họ tham gia khai thác. VX sẽ được hưởng chia sẻ phí giao dịch ViteX trọn đời.
đồng xu
$141,977.57USD
10.38%
2.1843 BTC
số lượng tiền tệ100
Cặp133
tiền tệ mới
VT
OSC
RDNT
Asset Holdings
--USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
482
Thời gian đăng ký
--
xếp hạng toàn cầu
# 4530268
Địa chỉ nhà
Virgin Islands, British