mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

Magic Eden
Không bao gồmHigh Risk Sàn giao dịch phân quyềnSolana Ecosystem
twitter

Giới thiệu về Magic Eden

Magic Eden là một công ty tập trung vào cộng đồng. Thị trường đầu tiên của web3, cũng là thị trường giao dịch NFT dẫn đầu trong chuỗi dây chuyền sinh thái Solana.
đồng xu
$0USD
0 BTC
số lượng tiền tệ0
Cặp0
Asset Holdings
--USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
0
Thời gian đăng ký
--
xếp hạng toàn cầu
--
Địa chỉ nhà
- -