mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

Bitbns
Cấp #61 Giao dịch chấm
telegrammediumtwitterfacebook

Giới thiệu về Bitbns

Bitbns, thành lập vào tháng 12 năm 2017, là một trong những nền tảng giao dịch tiền tệ được mã hóa bằng tiền mặt lớn nhất ở ấn độ, và là giao dịch tiền tệ được mã hóa đầu tiên đưa ra các lệnh đóng ngoặc trong giao dịch tiền tệ được mã hóa. Giao dịch này có rất nhiều công cụ và chức năng giao dịch, chẳng hạn như giao dịch tiền đặt cọc, hạn chế thiệt hại và thiệt hại tailing. Bitbns không chỉ hỗ trợ các loại tiền tệ có sẵn như bitcoin, mà còn hỗ trợ các loại tiền tệ mà có lợi ích thực tế. Nền tảng chú trọng đến tính dễ sử dụng, bảo mật và hỗ trợ khách hàng, được yêu thích bởi người dùng, trong vòng một năm sau khi thành lập đã có hơn 1 triệu người dùng.
đồng xu
$1,509,211.65USD
9.01%
22.698 BTC
số lượng tiền tệ53
Cặp59
tiền tệ mới
TRX
BTC
ETH
Asset Holdings
--USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
593
Thời gian đăng ký
2016
xếp hạng toàn cầu
# 191672
Địa chỉ nhà
India