mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

Upbit
Cấp #15 Giao dịch tiền tệGiao dịch chấm
mediumtwitterfacebook

Giới thiệu về Upbit

"Upbit" là một trao đổi C2 Hàn Quốc tương đối mới, được phóng đi bởi Dunami, một công ty công nghệ công nghệ tài chính dưới kakao, nhà phát triển phần mềm tin nhắn nhanh nhất ở Hàn Quốc. Kakao và bittrex cung cấp một số lượng lớn các loại giao dịch giải mã, hỗ trợ nhiều hơn 150 kỹ thuật số.The platform has adventer khóa-chain technologies, professional regulating knowledge and rich operation biếtt-how. it has been provided either for many years.
đồng xu
$1,360,898,607.37USD
152.86%
22,273.41 BTC
số lượng tiền tệ203
Cặp334
tiền tệ mới
ZRO
ONDO
TAIKO
Asset Holdings
$59,183.67USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
7,256
Thời gian đăng ký
2011
xếp hạng toàn cầu
# 7962
Địa chỉ nhà
Korea, Republic of