mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

Kraken
Cấp #6 Hợp đồng mờGiao dịch tiền tệGiao dịch chấm
twitterfacebook

Giới thiệu về Kraken

Kraken được thành lập ở một trong những đô thị tiền tệ lớn nhất và xưa nhất trên thế giới và cũng là trao đổi tiền tệ ảo với số lượng giao dịch lớn nhất châu Âu.The platform is characterized by high chất lượng dịch vụ, low chuẩn s, Strict secure standards và diversity Funt select. Nó dự tính cung cấp dịch vụ đầu tư an to àn và nhanh cho người dân ở lĩnh vực này. Nó được cam kết là một trong những nơi tốt nhất để mua và bán giải mã hóa trực tuyến.
đồng xu
$831,356,159.84USD
342.83%
13,599.13 BTC
số lượng tiền tệ260
Cặp600
Asset Holdings
$594,661,343.14USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
3,635
Thời gian đăng ký
2010
xếp hạng toàn cầu
# 8016
Địa chỉ nhà
United States