mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

BitMEX
Cấp #13 Hợp đồng mờ
telegramtwitter

Giới thiệu về BitMEX

BitMEX là một nền tảng trao đổi bằng pep, thuộc sở hữu của HDR Global Trading Limited. Nó được tạo ra bởi một nhóm chuyên gia có hơn 40 năm kinh nghiệm về tài chính, một nền tảng chỉ xử lý bitcoin, thậm chí khi hợp đồng bán và bán các loại tiền tệ kỹ thuật số khác chỉ có thể tính được lợi nhuận và mất mát bằng bitcoin, và nó được thiết kế để cho các nhà đầu tư có thể truy cập vào thị trường tài chính toàn cầu chỉ bằng bitcoin. BitMEX không chấp nhận tiền tệ pháp luật (tiền của chính phủ), nhưng được phép sử dụng giao dịch đòn bẩy cao.
đồng xu
$687,907,754.28USD
377.49%
11,239.02 BTC
số lượng tiền tệ0
Cặp36
Asset Holdings
$787,737,453.78USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
948
Thời gian đăng ký
2013
xếp hạng toàn cầu
# 87358
Địa chỉ nhà
Seychelles