mt logoMyToken
Vốn hóa thị trường:
0%
FGI:
0%
Tiền điện tử:--
Trao đổi --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

bitFlyer
Cấp #52 Hợp đồng mờXoay chuẩnHơn
twitterfacebook

Giới thiệu về bitFlyer

BitFlyer là một giao dịch bitcoin nổi tiếng ở nhật bản, được thành lập vào tháng 1 năm 2014. Nó hỗ trợ các ngôn ngữ trung quốc và các đối tác nổi tiếng của sumitomo mitsui, vân vân. Ở nhật bản, giao dịch bitFlyer đứng đầu trong giao dịch giao dịch bitFlyer, công nghệ Bitwire độc đáo của bitFlyer, tăng tốc độ nhận và nhận bitcoin, người dùng có thể nhận và gửi bitcoin chỉ trong một giây.
đồng xu
$125,321,996.71USD
420.95%
2,046.61 BTC
số lượng tiền tệ6
Cặp7
Asset Holdings
$49,257.69USD
Lượt truy cập
0
Người theo dõi
887
Thời gian đăng ký
--
xếp hạng toàn cầu
# 3473957
Địa chỉ nhà
Japan